Welke invloed heeft bodemverdichting op de groei van planten?

De effecten van bodemverdichting op planten zijn gevarieerd
De effecten van bodemverdichting op planten zijn gevarieerd, maar zijn over het algemeen het gevolg van een gebrek aan water, voeding of lucht bij hun wortels.

Bodemverdichting treft grote en kleine tuinen en kan in toenemende mate verergeren door voetverkeer en onjuiste grondbewerking. Ideale grond is poreus, waardoor er voldoende lucht tussen de deeltjes kan stromen. Wanneer de bodem verdicht raakt, worden deze ruimtes kleiner, waardoor planten veel harder moeten werken om te overleven. De effecten van bodemverdichting op planten zijn gevarieerd, maar zijn over het algemeen het gevolg van een gebrek aan water, voeding of lucht bij hun wortels.

Zaailingen

Zaden geplant in matig verdichte grond lijken gemakkelijker te ontkiemen vanwege het toegenomen contact met de grond. Ze blijven beter gehydrateerd en ontkiemen vaak sneller. Wanneer er echter sprake is van oppervlakteverdichting in de vorm van een dikke korst, zijn jonge zaailingen mogelijk niet in staat om door deze taaie laag te dringen en te sterven voordat ze tevoorschijn komen.

Erosie

Verdichte bodems, vooral die met korstige oppervlakken, veroorzaken vaak een grotere hoeveelheid afvloeiend water. Planten in deze bodems kunnen te kampen hebben met een gebrek aan water, zelfs als ze voldoende oppervlakte-irrigatie krijgen. Door droogte gestresste planten verwelken vaak en lijden aan secundaire voedingstekorten omdat ze voedingsstoffen niet effectief door hun systemen kunnen verplaatsen zonder voldoende water. Deze voedingsproblemen kunnen eerst verschijnen als bladverkleuring, maar de symptomen lopen sterk uiteen.

Lage luchtinflatie

Bodemverdichting treft grote
Bodemverdichting treft grote en kleine tuinen en kan in toenemende mate verergeren door voetverkeer en onjuiste grondbewerking.

Verdichte bodems hebben minder en kleinere poriën tussen de deeltjes waaruit ze bestaan. Hierdoor kan omgevingslucht de wortels niet zo gemakkelijk bereiken, waardoor de wortelademhaling met de wereld boven de grond wordt onderbroken. Gunstige bodemorganismen die zuurstof nodig hebben om te leven, zullen afsterven, waardoor veel planten de voedingsstoffen in de bodem niet volledig kunnen gebruiken en vatbaar zijn voor een verscheidenheid aan ziekten.

Beperkingen in wortelgroei

De gezondheid van een plant wordt bepaald door de sterkte van het wortelstelsel. In verdichte bodems kunnen wortels zich horizontaal ontwikkelen in plaats van recht naar beneden te groeien. Dit zorgt er niet alleen voor dat de plant veel gemakkelijker uitdroogt, afhankelijk van hoe ondiep de plant geworteld is, is hij misschien niet in staat om harde wind te weerstaan of te ontwortelen onder het gewicht van zijn eigen bladerdak. Slecht gewortelde planten gedijen niet en zijn veel kleiner dan hun goed gewortelde tegenhangers.

Preventie en behandeling

Roteer nooit vochtige of natte bodems en loop of rijd er niet overheen omdat bodems gemakkelijker samendrukken als ze nat zijn. Het toevoegen van zand, gips of zwavel aan gecomprimeerde bodems lost ze niet op - ze kunnen het probleem zelfs verergeren. Neem in plaats daarvan grote hoeveelheden organische materialen, zoals compost, op in de bovenste 8 tot 25 centimeter van de grond waar verdichting een probleem is. U moet ook 3 tot 10 centimeter versnipperde houtmulch of schorssnippers toevoegen aan tuinpaden, omdat deze kunnen helpen de druk van zware regenval en voetverkeer te minimaliseren. Mulchen rond planten stimuleert nuttige organismen zoals regenwormen.